Voorbereiding Op De Volgende Pandemie – Hoe Zorginstellingen Kunnen Verbeteren


Het is veilig om te zeggen dat pandemieën in de gezondheidszorg geen nieuw verschijnsel zijn. De wereld heeft verschillende van hen geconfronteerd, en de historische observatie laat zien dat er de kans op toekomstige pandemieën ook.

Momenteel is er een probleem met zorginstellingen die nauwelijks kunnen omgaan met de routine Last. In geval van noodsituaties, zal het niet lang duren voordat hun vermogen om uit te putten. Er is ook geen zekerheid of voorspelbaarheid van wat de volgende epidemie of pandemie kan veroorzaken.

In veel van dergelijke gevallen kunnen panieksituaties, zoals een tekort aan middelen, een gebrek aan planning en een ongeëvenaard gezondheidswerkers, tot meer schade leiden. Ook een gebrek aan psychologische veerkracht kan leiden tot verdere complicaties voor het beheer van de crises. Daarom is een betere voorbereiding op de volgende pandemische situatie van vitaal belang.

Zorginstellingen moeten lering trekken uit de voorgaande crises en zich dienovereenkomstig uitrusten. Het uiteindelijke doel moet zijn het verlies aan mensenlevens en de wijdverbreide impact van pandemieën zoveel mogelijk te beperken.

 

Dit zijn enkele van de manieren waarop zorginstellingen zich kunnen uitrusten om beter voorbereid te zijn op de volgende pandemie.

1. Upgrade Het Gezondheidszorgbeleid
Het werken aan hetzelfde beleidskader in elke situatie kan niet de onvoorspelbaarheid van een crisissituatie verklaren. Elke noodsituatie heeft een andere strategie nodig dan die welke routine operaties van de zorginstellingen uitvoert. Het betekent dat het huidige gezondheidszorgbeleid grondig moet worden bijgewerkt. Het bestaande beleid heeft de flexibiliteit nodig om het antwoord van de instellingen aan te passen en te wijzigen wanneer de situatie dat vereist.

Om deze upgrade te laten werken, kunnen gezondheidswerkers en politieke diplomaten geen geïnformeerde en holistische beslissingen nemen. Bij de beleidsvorming moeten ook technische contactadvertenties worden betrokken, zoals deskundigen op het gebied van gezondheidssystemen, wetenschap en technologie. Hun vaardigheden kunnen bijdragen aan het verbeteren van zorginstellingen vanuit een technisch oogpunt. Het is omdat het managen van noodsituaties in de gezondheidszorg niet alleen draait om het verzorgen van patiënten en het benutten van medische vaardigheden.

De voorbereidingen voor toekomstige pandemieën kunnen bijvoorbeeld de oprichting vereisen van een snelle task force die bekwaam is in het omgaan met noodsituaties. De beleidswijzigingen kunnen ook de verbetering van de gezondheidsinfrastructuur omvatten, afhankelijk van de ernst van de problemen. Daarnaast kunnen ziekenhuizen zich richten op het imiteren van hun aanwezigheid op meerdere locaties om de werkbelasting van de patiënt te verdelen.

Daarom moeten zorginstellingen verschillende deskundigen betrekken bij de besluitvorming en zich richten op het verbeteren van hun beleid. Hoe diverser het beleidsvormingsteam, hoe inclusiever en beter ze kunnen beslissen.

2. Focus Op De Zorgvoorzieningen
Een tekort aan gezondheidszorg is vaak het meest voorkomende probleem tijdens pandemieën, gezien het hogere gebruik en de vraag. De crisissituatie wacht niet op de ziekenhuizen om goed op tijd in te leveren. De aan de gang zijnde pandemie heeft ook aangetoond hoe beperkte medische voorzieningen hebben bijgedragen aan de verslechtering van de situatie.

Ziekenhuizen konden zelfs ernstig zieke patiënten niet toelaten en faciliteren vanwege het gebrek aan medische hulpmiddelen en ziekenhuisbedden. Patiënten konden geen gebruik maken van de medicijnen als gevolg van een stijging van de prijzen en beperkte beschikbaarheid. Ook zorginstellingen konden de hygiëne op de werkplek niet handhaven vanwege de recordconsumptie van ontsmettingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen, zelfs buiten de ziekenhuizen. Sterker nog, de zorgmedewerkers moesten hun leven riskeren terwijl ze werkten zonder adequate beschermingsmiddelen.

Gezien deze uitdagingen werd Covid-19 een van de meest verwoestende gezondheidscrises uit de moderne geschiedenis. Als de bovengenoemde kwesties de functies van de zorginstelling blijven belemmeren, kunnen toekomstige pandemieën verwoestender zijn. Beleidsmakers, fabrikanten van apparatuur en farmacologen moeten dus bijdragen aan het faciliteren van gezondheidsdiensten en-aanbieders.

3. Onderzoeksinspanningen Vergemakkelijken En Aanmoedigen
Er is geen twijfel dat onderzoek onvermijdelijk is in het bijstaan van de gezondheidszorg. Zonder de facilitering van onderzoek zouden gezondheidsinstellingen moeite hebben om zichzelf in stand te houden. Zelfs kleine en minder bedreigende gezondheidsproblemen hadden ze al lang geleden kunnen laten zinken. Dat is hoe een besmettelijk micro-organisme de wereld op zijn kop zette tijdens de aanhoudende pandemie.

Zonder de bijdragen van het onderzoek en de wetenschappelijke gemeenschap zou het dus niet mogelijk zijn om de genetische codering van virussen efficiënt te ontrafelen. Op dezelfde manier is het de onderzoeksinspanningen van de wetenschappers dat patiënten hoop hebben in de vorm van vaccins, medicijnen en behandelingsprocedures tegen verschillende levensbedreigende ziekten.

Dit betekent dat onderzoek bijdraagt aan de voortdurende verfijning van medische procedures en hun precisie. Het is hoe het aftasten via röntgenstralen, computertomografie, magnetic resonance imaging, ultrasound, en positron emissie tomografie zijn ontstaan.

Daarnaast worden door verkennende inspanningen ook lacunes in het gezondheidszorgkader opgespoord. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld hoe nalatigheid op het gebied van hygiëne op communautair niveau gezondheidscomplicaties doet toenemen. Dus, als workshops, trainingsprogramma ‘ s en bewustmakingscampagnes patiënten kunnen helpen meer bewustzijn te krijgen over kleine gezondheidsproblemen in een vroeg stadium, zullen ziekenhuizen niet lijden onder de werkdruk. In wezen kan de paraatheid voor toekomstige pandemieën ook veel aandacht besteden aan het onderzoek.

4. Het Personeelsbestand In De Gezondheidszorg Verhogen En Voorbereiden
Gezondheidsproblemen blijven veranderen, compliceren, en vooruitgang in de tijd. Helaas, zorginstellingen vaak geconfronteerd met wrijving in het volgen van hetzelfde tempo om parallelle vaardigheid te verwerven. Het is de reden waarom het personeel in de gezondheidszorg te maken krijgt met onbeheersbare uitdagingen, gezien werkdruk, onzekerheid en kenniskloof.

De volgende pandemie kan nieuwe uitdagingen met zich meebrengen, waardoor de bestaande kennis en voorbereiding van werknemers onvoldoende zijn. Aangezien de aan de gang zijnde pandemie de capaciteit van het personeel in de gezondheidszorg al heeft overweldigd, kunnen zij evenmin meer werkdruk van vergelijkbare aard weerstaan. Zo, ziekenhuizen moeten nieuwe programma ‘ s en training om de geschoolde leden te upgraden in aanvulling op de nieuwe rekruten van hun huidige gezondheidszorg teams.

Werknemers zullen eerder bezwijken voor een toekomstige pandemie als bijvoorbeeld hun emotionele en psychologische gezondheid niet verplicht in aanmerking wordt genomen. Daarom moeten ziekenhuizen, naast medische vaardigheden, ook aandacht besteden aan het opbouwen van veerkracht.

Ziekenhuizen kunnen zich ook richten op het minimaliseren van operationele uitdagingen, zodat werknemers niet uitputten tijdens een gebruikelijke routine. Als ziekenhuizen zich anders niet richten op het opbouwen en verbeteren van de vaardigheden van werknemers, kunnen zij misschien niet in staat zijn om crises te beheersen en bij te dragen aan crisisbeheersing. Het uitbreiden van het gezondheidszorgteam is dus een van de meest cruciale factoren om je voor te bereiden in het geval van de volgende pandemie.

5. Herevalueren Van Het Financiële Model
Er is geen twijfel dat elke prestatie een prijs heeft. Hetzelfde geldt voor de bestrijding van de volgende pandemie. Aangezien de huidige pandemie verschillende tekortkomingen van zorginstellingen heeft laten zien, waaronder beperkte financiering. Daarom is de herevaluatie van hun financiële model ook een fundamentele factor bij de voorbereiding op toekomstige noodsituaties.

Een van de belangrijkste wrijvingen in de richting van vooruitgang is het gebrek aan economische middelen, waardoor zorginstellingen moeite hebben om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. Wie weet zal de toekomstige pandemie nog schadelijker gevolgen hebben. Daar komt nog bij dat de huidige gezondheidszorginfrastructuur niet in staat is om extra reserves aan te leggen om onvoorspelbare crises het hoofd te bieden. Het betekent dat de volgende pandemie de bestaande functionaliteit van de zorginstellingen zou kunnen belemmeren.

Het gebrek aan financiering is echter niet iets dat ziekenhuizen alleen kunnen oplossen. Zij hebben de hulp van donoren en investeerders nodig. Deze partners kunnen bijdragen aan het creëren van mogelijkheden voor de ontwikkeling van vaardigheden van professionals of de infrastructuur voor gezondheidszorg uitrusten. Ook kunnen ziekenhuizen hun zaken aan de regeringsvertegenwoordigers voorleggen en de nodige hulp vragen. Als alternatief, ziekenhuizen kunnen ook opnieuw te onderzoeken hun interne kosten en manieren om de verliezen te minimaliseren identificeren.

Conclusie
Deze notitie laat zien dat de huidige status van zorginstellingen mogelijk niet in staat is om pandemieën aan te pakken. Toekomstige pandemieën kunnen nog gevaarlijker verwoestend en overweldigend zijn. Daarom moeten de instellingen voor gezondheidszorg hun kader grondig evalueren en hun paraatheid dienovereenkomstig vergroten. Ze kunnen echter niet op zichzelf verbeteren. Zonder de steun en facilitering van verschillende andere gebieden en belanghebbenden zal het hele gezondheidszorgsysteem hetzelfde lot ondergaan als de huidige pandemie.