Verpakkingsafval op recordniveau ondanks nieuwe wetgeving


Online handel, voedselleveringen, verpakte levensmiddelen in supermarkten: volgens het Federaal Milieuagentschap veroorzaken de Duitsers een recordhoeveelheid verpakkingsafval. Naast economische groei is Consumptie de schuld van vier mondiale bedrijven.

Veel te veel verpakkingen worden verbruikt
Volgens het Federaal Milieuagentschap (UBA) bedroeg de hoeveelheid verpakkingsafval in 2017 18,7 miljoen ton. Dit betekent een stijging van 3% ten opzichte van 2016. Elke Duitse burger verbruikt zo ongeveer 226,5 kilogram per jaar, waarbij 107 kilogram op particuliere eindverbruikers valt. Dit betekent dat de hoeveelheid verpakkingsafval de afgelopen twee decennia voortdurend is gestegen, zoals de grafiek laat zien.

 

Dit geldt vooral voor kunststoffen (=70% T. o. v. 2000) en papier (+34%). Op de lange termijn is het verbruik van glas en metalen afgenomen. De Federal Environment Agency citeert als redenen voor de consumptie meer uitgebreide sluitingen, kleinere porties, toenemende online handel, to-go voedsel en extra functies zoals. Doseerhulpmiddelen.

Sommige extra functies zijn onnodig complex, waardoor het materiaalverbruik toeneemt en recycling tegelijkertijd moeilijker wordt. Afval moet zo vroeg mogelijk in de productiefase worden vermeden. Vooral Plastic verpakkingen zijn door de materiaalmix vaak moeilijk te sorteren en te recyclen. Veel van de plastic verpakkingen zijn zogenaamde composieten, die uit verschillende materialen bestaan en achteraf moeilijk te sorteren zijn. Daarom wordt een groot deel van de plastic verpakking gebruikt voor energie – dat wil zeggen, deze verpakking eindigt in afvalverbranding.

De recyclingvereisten van de Verpakkingswet
Bijna de helft van al het verpakkingsafval wordt geproduceerd in particuliere huishoudens. Tot 31 December 2018 waren de quota van de Duitse verpakkingsverordening van toepassing op dit afval. Als gevolg daarvan heeft de wetgever eisen gesteld voor de recycling van verpakkingen van glas, blik, aluminium, papier, plastic en composieten. Tot nu toe is duidelijk aan deze eisen voldaan. 94,8% van de verpakking die in 2017 werd gegenereerd, werd gerecycled in termen van materiaal of energie. In Duitsland zijn de duale systemen verantwoordelijk voor het merendeel van de verpakkingen. Zij waren verplicht de quota van de Duitse verpakkingsvoorschriften aan te tonen met betrekking tot de hoeveelheden verpakking die zij hadden gecontracteerd. In de meeste gevallen lagen de benuttingspercentages van de duale systemen aanzienlijk boven de wettelijke vereisten.

De nieuwe wet op het op de markt brengen, terugnemen en hoogwaardige recycling van verpakkingen is op 1 januari 2019 van kracht geworden. De nieuwe wetgeving heeft de bestaande verpakkingsverordening in ecologische zin verder ontwikkeld. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Verpakkingswet (Verpackg) werd een nieuw centraal orgaan opgericht om meer transparantie en controle te garanderen. Sinds januari 2019 moeten alle fabrikanten, (online) retailers en importeurs zich uiterlijk bij de centrale instantie hebben geregistreerd op het moment dat zij verpakte producten in omloop brengen, die vervolgens door de eindgebruiker worden gedragen. Bedrijven moeten de verantwoordelijkheid nemen voor het retourneren en recyclen van verpakkingen.

3 VerpackG definieert Verpakkingen onder voorbehoud van systeemdeelname als volgt:
Verkoop en Buitenverpakking gevuld met goederen, die na gebruik meestal (“typisch”) als afval door de particuliere eindverbruiker worden geproduceerd (verkoopverpakkingen hoeven dus niet noodzakelijkerwijs door de particuliere eindverbruiker te worden geproduceerd en kunnen niettemin onderworpen zijn aan systeemdeelname).

Verzendverpakkingen, zoals verzenddozen en verzendzakken, worden uitdrukkelijk beschouwd als verkoopverpakkingen en serviceverpakkingen (bijvoorbeeld broodzakken, pizzadozen of koffie-to-go-mokken). Houd er ook rekening mee dat vulmateriaal, zoals Folies of piepschuim, ook een vergunning moet hebben.

Zonder een verpakkingsvergunning of registratie bij het centraal kantoor mogen dealers geen verpakkingen te koop aanbieden die onderworpen zijn aan systeemdeelname. Handelaren die de wet proberen te omzeilen, krijgen een boete van maximaal 100.000 euro per individueel geval. Voorts moet worden opgemerkt dat er juridische gevolgen zijn als verpakkingen worden verzonden of in het algemeen verpakte goederen worden verkocht waarvoor voorheen geen vergunning was verleend. In dit geval voorziet de Packaging Act in boetes van maximaal € 200.000 per individueel geval. Bovendien dreigt er een verbod op de verkoop van verpakkingen zonder vergunning. Bovendien is het aan concurrenten om vorderingen op grond van het mededingingsrecht in te dienen.

De toekomst van verpakkingen
Sinds 1 januari 2019, dus iets meer dan een jaar geleden, is de nieuwe verpakkingswet van kracht in Duitsland. Dit vereist niet alleen registratie, maar ook dat tegen 2022 een recyclingpercentage van ten minste 63% moet worden bereikt. Een blik op de verschillende verhoudingen van de verschillende materialen laat zien dat dit haalbaar is. Momenteel wordt bijna 88% van het papier en karton gerecycled, terwijl het percentage voor glas bijna 85% bedraagt, wat vergelijkbaar is.