Klöckner wil EU-klimaatbeschermingsdocument “constructief-kritisch”onderzoeken


Federaal landbouwminister Julia Klöckner (CDU) heeft aangekondigd dat de nieuwe klimaatbeschermingsstrategie van de Europese Commissie “constructief en kritisch”zal worden onderzocht. Effectieve klimaatbescherming is in het belang van land-en bosbouw, vertelde de minister aan de kranten van de Funke media group (donderdag edities). “Stabiele land-en bosbouw en duurzame voedselzekerheid zijn in ieders belang”, zegt Klöckner.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op Europees niveau was onlangs gericht op meer duurzaamheid en klimaatbescherming. “In Duitsland hebben we met ons klimaatbeschermingsprogramma een aantal maatregelen gelanceerd, zoals meer humusbehoud en-opbouw in bouwland, het behoud van blijvend grasland, de bescherming van veengronden en het behoud en duurzaam beheer van onze bossen”, aldus Klöckner. In het bijzonder biedt het bos “een enorm potentieel voor klimaatbescherming”, de bossen zijn “unieke CO2-opslag”. De langetermijnbinding van kooldioxide in houtproducten en duurzaam bosbeheer speelden een belangrijke rol. Klöckner waarschuwde echter om de praktische relevantie van de maatregelen voor meer klimaatbescherming niet uit het oog te verliezen. “Je kunt nog sneller in Brussel, maar we moeten aandacht besteden aan biologische processen en tijdsequenties, die kunnen we niet negeren. Daarom moeten ook beoefenaars bij alles betrokken zijn”, aldus de minister. (DTS persbureau)