Handel expert dringt aan op versterking van de buitenlandse handel


Handelsexpert Anahita Thoms dringt er bij de partijen in de verkiezingscampagne op aan zich meer te richten op de Duitse buitenlandse handel. “Helaas, de kwestie van de buitenlandse handel is ook weinig gedekt in de verkiezingsprogramma’ s van de partijen,” vertelde ze de nieuwssite n-tv. “En dat is heel verrassend, want de exportsector heeft een groot deel van de welvaart in Duitsland. De kwestie verdient meer aandacht omdat het over onze toekomst gaat”, aldus Baker & McKenzie, een internationale handelsadvocaat.

Met een 10-puntenplan wil het de buitenlandse handel versterken. “Vorig jaar was 28 procent van alle Duitse banen direct of indirect afhankelijk van de export. Politieke conflicten worden in toenemende mate uitgevochten over handel – bijvoorbeeld over sancties, “stelde ze”. daarnaast is buitenlandse handel ook een belangrijk element bij het aanpakken van mondiale politieke uitdagingen zoals de klimaatcrisis, mensenrechtenschendingen of armoede. “Buitenlandse handel heeft het potentieel om de welvaart van de samenleving te verhogen. Het biedt ook een hefboom om de wereld vorm te geven,” zegt de handelsexpert. Met de toenemende welvaart neemt bijvoorbeeld de bereidheid van een samenleving toe om zich in te zetten voor ecologische verandering en duurzaamheid. “Handel biedt ook directe mogelijkheden om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld door speciale steun te verlenen aan klimaatbeschermings-en ontwikkelingsprojecten. Dit kan ook worden bereikt door middel van vrijhandelsovereenkomsten, “was ze ervan overtuigd” Daar kan overeenstemming over worden bereikt: “als u handelsvoordelen met de EU wilt, moet u aan bepaalde criteria en normen voldoen.”(DTS news agency)