Berlijn CDU dringt aan op beleidsverandering in de hoofdstad


De Berlijnse CDU dringt aan op een verandering van het beleid in de hoofdstad voordat het eerste onderzoek met de SPD op staatsniveau plaatsvindt. De SPD moet nu Kleur bekennen, zei de Berlijnse CDU Secretaris-Generaal Stefan Evers op maandag in de RBB Inforadio. Uit de verkiezingsuitslag bleek dat het volk geen voortzetting van de coalitie van SPD, Groenen en links wilde.
“Voor ons zal het afhangen van de SPD om de woorden in de verkiezingscampagne te volgen.”De Berlijners, voor zover ze de SPD hebben gekozen, wilden een nieuwe stijl van politiek en een “herstart” voor de stad. “En dat zal niet mogelijk zijn met Rood-Rood-groen.”In de gesprekken met de SPD is het belangrijk om overeenstemming te bereiken over de inhoud. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gevonden op het gebied van huisvesting. “We zijn het eens met de SPD dat massale onteigeningen voor tientallen miljarden euro’ s de begrotingsruimte jarenlang zouden blokkeren.”Maar men zal zeker te maken krijgen met de uitslag van het referendum. Daarna moest worden gekeken naar “wat haalbaar is in het kader van de Grondwet en de budgettaire maatregelen”. Evers zei dat hij gelooft dat de SPD en CDU garant staan voor het niet maken van politiek met hun hoofd door de muur op dit punt. Beide partijen waren voorstander van een alliantie voor betaalbaar bouwen en wonen in de stad. Evers zei ook dat de CDU met vertrouwen in gesprek gaat met de SPD. Ondanks de problemen van de Unie op federaal niveau is de Berlijnse CDU toegenomen. “Het verkiezingsresultaat laat zien dat het niet verplicht is om in deze maalstroom meegesleurd te worden. We hebben een lange weg afgelegd, zijn toegenomen tegen de trend in.”Men zou zich kunnen voorstellen dat de Berlijnse CDU “een beetje weemoedig” zou worden, wat mogelijk zou zijn geweest “met enige tegenwind van de federale politiek”. “Maar om te overleven tegen deze soms orkaanachtige tegenwind heeft al landelijke aandacht gekregen”, zegt Evers. (DTS persbureau)