Banking association roept op tot meer snelheid in de kapitaalmarktenunie


De nieuwe voorzitter van de Bond van Duitse banken, Christian Sewing, heeft opgeroepen tot meer snelheid bij de oprichting van een Europese bankenunie en de voltooiing van de interne financiële markt. Sewing, ook hoofd van de Deutsche Bank, vertelde de “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (donderdag) dat het doel van de kapitaalmarktenunie is in de verkiezingsprogramma ‘ s van verschillende partijen die zullen concurreren in de Bondsdag verkiezingen in het najaar. “Nu moeten we er doorheen vechten.“

Het is duidelijk dat de voltooiing van het project nog enkele jaren in beslag zal nemen. Sewing wees daarom op het belang van tussenstappen zoals de uitbreiding van securitisaties. Momenteel is de securitisatiemarkt in de VS ongeveer tien keer zo groot als die in Europa. Om de grote kloof met de Amerikaanse competities te dichten die sinds de wereldwijde financiële crisis is ontstaan, roept Sewing ook op tot “competitieve regulering voor pan-Europa, zodat we niet in elk Europees land verschillende liquiditeits-en kapitaalregels hebben”. Een wijziging van het monetair beleid zou ook meer gelijke kansen betekenen en zou belangrijk zijn voor de burgers. “Voor de pensioenvoorziening zijn positieve rentetarieven nodig”, zegt Sewing. Op de middellange termijn hoopt Sewing te beginnen aan meer integratie in Europa, ook om de gevolgen van de pandemie te bestrijden. “Daarom hebben we volgens mij een Agenda 2030 voor Europa nodig, naar het voorbeeld van Agenda 2010 voor Duitsland.”Daartoe behoren meer meerderheidsbesluiten in de Europese Unie en een duidelijk economisch beleid. “Hiervoor zijn compromissen op bepaalde punten nodig, die Duitsland ook moet maken, zodat we verder kunnen.”Sewing ziet een grote kans voor banken als intermediairs van particulier kapitaal in het omgaan met de corona-gevolgen en de transformatie van de economie naar meer duurzaamheid en digitalisering. De afgelopen maanden waren een “absolute uitzonderlijke periode” “met betrekking tot de manier waarop de staat de economie heeft ondersteund”. Dit moet stoppen. Men kan niet gewoon doorgaan met betrekking tot de nationale schuld. “Overheidsgeld was goed als een acuut medicijn voor de economie tijdens de pandemie, maar mag geen drug worden,” waarschuwde naaien. Als voorzitter van de